Přestavujeme půdu v obytné podkroví

706
0
Share:

Přestavba podkroví tak, aby bylo vhodné pro bydlení, je ideálním řešením rozšíření obytné části domu. V malém domě je pro větší rodiny soužití nepohodlné. Každý totiž potřebuje určité soukromí, takže místnosti na víc se hodí. Třeba právě v podkroví …

Na začátku je třeba říci, že ne všechna podkroví jsou vhodná k rekonstrukci. Jde o to, že stavby, ve kterých se prostor přímo pod střechou dá bez problémů předělat na obytnou plochu, mají sedlové a mansardové střechy. Pokud má dům jiný typ střechy, jako například valbovou, pultovou nebo stanovou, není jistota, že bude splňovat stavební a dispoziční požadavky na obydlení. V takovém případě budete nejdřív potřebovat odborné posouzení statika a architekta.

Přestavba podkroví by měla být v rukou odborníků.

Podkroví vyžaduje povolení a doporučení

Tvar střechy, její sklon, světlou výšku místnosti či statiku dokáží zhodnotit pouze odborníci. Právě ti nejlépe znají aktuální legislativu a stavební normy, které musí stavby splňovat. Pouze odborník posoudí, zda konstrukce domu unese tíhu nově vytvořeného prostoru, nebo zda některé části krovu nejsou vlivem deformace, napadením dřeva houbami či hmyzem, vhodné k sanaci. Dobré je také posoudit stav střešní krytiny a spojovacích prvků, které mohou ztížit rekonstrukci a značně navýšit rozpočet stavby. Odborné posouzení stavby na začátku může odhalit na první pohled skryté závady, které by mohly průběh rekonstrukce překazit nebo prodloužit.

Stabilita konstrukce podkroví a dostatek světla

Ideální konstrukcí na podkroví je krokvová soustava bez vazných trámů nebo hambalková s příčnými vzpěrami. Poškozená nosná konstrukce se musí vyměnit a nová přizpůsobit podle pokynů statika a architekta. Vždy je důležité zvážit nosnost, protože by konstrukce tíhu nové krytiny a zateplení nemusela unést. Dřevěné části se ošetří proti houbám a dřevokaznému hmyzu.

Suchá výstavba stěny obytného podkroví.

Důležitým požadavkem při přestavbě podkroví je také dostatek světla. Při výběru oken je podstatné myslet na celkovou rekonstrukci a dispoziční řešení prostoru, tedy počet místností a jejich velikost. Podkroví se dá přesvětlit okny v průčelí, vikýřem nebo velkými střešními okny. Oblíbeným řešením se stávají světlovody. Při montáži střešních oken je nutné věnovat zvýšenou pozornost napojení střešního pláště na konstrukci okna, jelikož prosakující vlhkost by mohla po čase okno deformovat.

Izolace střechy

Při rekonstrukci podkroví je ideální volbou technologie suché stavby, díky níž zamezíte zbytečné vlhkosti. Suchá výstavba je moderní technologie s minimem mokrých zásahů jako je třeba zdění, malta nebo lepení, právě proto je vhodná do všech interiérů. Suchý postup se může použít při izolaci, stavbě střešních pohledů i realizaci podlah.

Základem suché montáže izolace jsou pásy ze skelné vaty a sádrokartonové desky. Ty se připevní na nosnou konstrukci, zatmelí a vyztuží se páskami. Prostor mezi jednotlivými trámy se utěsní izolační vatou, která se mezi krokvemi přikryje parotěsnou fólií, aby se zabránilo průniku vlhkosti. Jednotlivé pásy fólie se neprodyšně slepí dohromady.

Práci nejenom v podkroví svěřte odborníkům, aby nedošlo například k propouštění nežádoucí vlhkosti.

Stavba stěn a podlahy

Stejný postup suché stavby se aplikuje i při izolaci stěn. Po montáži izolačních pásů skelné vaty a její překrytí parozábranou se připevní kolmo na nosníky dřevěné konstrukce krokví profily na uchycení desek. Sádrokartonové desky nařezané do požadovaných rozměrů se připevní pomocí šroubů na všechny stěny místnosti. Po osazení podkroví sádrokartonovými deskami zbývá ještě zakrýt spáry a upravit rohy a sokly lištami.

Suchý proces je vhodné zvolit i při stavbě podlahy. Nerovnosti se vyrovnají suchým podsypem, na který se umístí vrstva tepelné a zvukové izolace. Po položení izolační vrstvy se pokračuje tzv. roznášecí vrstvou, která se vytvoří použitím sádrokartonových, dřevotřískových či betonových desek. Podlahu je nutné oddělit od stěn a příček dilatační mezerou. Na takto připravenou podlahu lze položit dlažbu, koberec, parkety nebo PVC krytinu.

Připravila: redakce

Foto: Hornbach

Share:

Leave a reply