Co všechno byste měli vědět o montáži oken

834
0
Share:

Ať už se chystáte stavět či rekonstruovat dům, budete se muset vypořádat s řadou stavebních činností. A i když většinu z nich budou nejspíš provádět odborníci, je dobré vědět, jak by měly probíhat. Třeba taková výměna oken…

Montáž oken není pouze o správném fixování a namontování, ale především o správném vyplnění a uzavření připojovací spáry, aby nevznikly tzv. tepelné mosty. Ty jsou totiž slabým místem, kudy může unikat teplo ven z interiéru, a kde mohou vznikat nežádoucí jevy spojené s kondenzací vlhkosti.

Okno se usazuje do stavebního otvoru

Pro bezproblémovou montáž oken je tedy třeba nejdříve řádně připravit stavební otvor. Povrch ostění musí být hladký a soudržný tak, aby umožnil správné nalepení folií pro uzavření připojovací spáry. „Nejsnazší variantou je usazování oken do stěn z monolitického betonu, který je po odbedněný hladký a vytváří tak ideální podklad pro okamžité kotvení a zejména pro aplikaci uzávěrů připojovací spáry,“ říká Ing. Pavel Kašpar z firmy VEKRA. „Jiné je to ale u betonových tvárnic a klasických cihel, jejichž povrch není kvůli koncovým zámkům rovný. Takový povrch je třeba nejprve vyhladit – nejlépe potažením tenkou vrstvou šedého stavebního tmelu,“ dodává. Následné kotvení okenních rámů pak může být realizováno dvojím způsobem – buď pomocí páskových kotev, které se připevní na rám a pomocí turbošroubů pak upevní do ostění, nebo pomocí turbošroubů skrz rám přímo do ostění.

Správné osazení oken do stavebního otvoru

Před samotnou montáží je třeba provést penetraci ostění, nadpraží i parapetního zdiva. Tak je zajištěna lepší přilnavost uzávěrů připojovací spáry (parotěsné a paropropustné fólie).
Na okenní rám se nalepí z vnější a vnitřní strany fólie, které budou chránit polyuretanovou pěnu v připojovací spáře před průnikem vlhkosti a UV zářením.

Na stranu interiéru se lepí parotěsná fólie zabraňující průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry.

Na stranu exteriéru se lepí fólie, která je jak paropropustná, tak zároveň vodotěsná – propouští případnou vnitřní vlhkost směrem do exteriéru a zároveň brání vnikání srážkové vody do prostoru připojovací spáry.

Po nalepení fólií je třeba připevnit na okenní rám páskové kotvy ve vzdálenosti 150 mm od vnějšího kraje a pak ve vzdálenosti maximálně 700 mm od sebe. V případě kotvení turbošrouby skrz rám je vhodné, pokud otvory výrobce předvrtá již ve výrobě, aby bylo zřejmé, kde je třeba okna správně kotvit.
Okenní rám se osadí do stavebního otvoru a vypodloží nosnými plastovými podložkami (ty zde zůstávají).
Je třeba změřit venkovní ostění, aby byl okenní rám osazen rovnoběžně s vnějším lícem zdiva.

Za pomoci vodováhy se okenní rám vyrovná klínky a do prostoru mezi stavebním otvorem a rámem se aplikuje tepelně izolační montážní polyuretanová pěna.

Okenní rám se zafixuje provrtáním turbošroubů do zdiva skrz páskové kotvy.

Před nalepením ochranných fólií na ostění je třeba oříznout přebytek montážní pěny, odstranit vyrovnávací klínky a vyplnit prostor po těchto klíncích montážní pěnou.
Na ostění se přilepí ochranné fólie.

Ochrannou folií se přelepí také páskové kotvy.

Do osazeného rámu se nasadí okenní křídla a přimontují okenní kličky. Nakonec je třeba okna seřídit.

Jak vypadá správně osazené okno, pak můžete vidět na hlavní fotografii.

Připravila: redakce

Foto: VEKRA

Share:

Leave a reply